Reģistrēšanās datums
Izrakstīšanās datums
Pieaugušie
Bērni

Privātuma politika

Viesu nama “Baltic sea dunes apartments”

Privātuma politika

 

Vispārējā informācija

UAB "Pavasario namai" (turpmāk – mēs vai Datu pārzinis) ir viesu nama “Baltic sea dunes apartments”, kas atrodas Jūras iela 59, Jūrmala, LV-2015, Latvija, pārvaldnieks. Šajā privātuma politikā mēs nosakām un paskaidrojam, kā tiek vākti un turpmāk apstrādāti jūsu personas dati, kad izmantojat viesu nama “Baltic sea dunes apartments” interneta vietni www.balticseadunesapartments.lt (turpmāk – Interneta vietne). Šajā privātuma politikā paredzētie nosacījumi tiek piemēroti katru reizi, kad jūs vēlaties sasniegt mūsu sniegto saturu un/vai pakalpojumu, neatkarīgi no tā, kādu ierīci (datoru, mobilo tālruni, planšetdatoru, televizoru vai tml.) lietojat.

Datu pārziņa rekvizīti:

UAB "Pavasario namai"

Juridiskās personas kods: 305300410

Juridiskā adrese: Viļņas raj. pašv., Avižieņu nov., Avižieņu c., Plukių g. 18-3

Tālr. +370 698 34380

E-pasts: balticseadunesapartments@gmail.com

Dati par datu pārzini tiek uzkrāti un glabāti VĮ “Registrų centras” Viļņas filiālē.

Apliecinām, ka jūsu dati tiks vākti saskaņā ar spēkā esošajām Eiropas Savienības un nacionālo tiesību aktu prasībām un kontrolējošo institūciju norādījumiem, tiks izmantoti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie līdzekļi, lai mūsu savāktie dati par vietnes apmeklētājiem tiktu pasargāti no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un/vai sagrozīšanas. Datu pārziņa darbinieki ir rakstiski apņēmušies trešajām pusēm neizpaust un neizplatīt darba vietā saņemto informāciju, ieskaitot informāciju par vietnes apmeklētājiem. 

Privātuma politikā lietojamās definīcijas jāsaprot tā, kā tās ir paskaidrotas Eiropas Savienības Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (turpmāk – VDAR).

Ir svarīgi, lai jūs rūpīgi izlasītu šo privātuma politiku, jo katru reizi apmeklējot šo Interneta vietni piekrītat šeit aprakstītajiem nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neapmeklēt mūsu vietni, neizmantot mūsu saturu un/vai pakalpojumus.

 

Kā mēs vācam informāciju par jums?

Jūsu personas dati, t.i., jebkāda informācija par jums, kas mums ļauj jūs atpazīt, tiek iegūta dažādos veidos:

- jūs varat sniegt informāciju (personas datus) paši (aizpildot rezervācijas formu, sazinoties ar mums);

- informācija par jums var tikt vākta automātiski (jums apmeklējot mūsu vietni);

- noteiktos gadījumos mēs saņemam informāciju par jums no trešajām personām (piem., jums izmantojot ārējās rezervāciju sistēmas, piemēram, www.booking.com un tml.)

- jūs varat sniegt mums savus personas datus tieši. Tas visbiežāk notiek gadījumos, kad:

- jūs reģistrējaties mūsu Interneta vietnē;

- parakstāt ar mums pakalpojumu sniegšanas vai cita veida līgumu;

- apmeklējat mūsu viesu namu.

 

Informācija par jums var tikt vākta automātiski. Tas visbiežāk notiek gadījumos, kad:

- iesniedzat pieprasījumus Interneta vietnē esošajā rezervācijas sistēmā;

- izmantojat Interneta vietni (ar sīkdatņu un tamlīdzīgu tehnoloģiju palīdzību vācami dati. Vairāk informācijas par mūsu izmantotajām sīkdatnēm atradīsiet zemāk).

Mēs izmantojam arī “Facebook”, “Google”, citu trešo personu pakalpojumus. Par šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politiku, vācamajiem datiem un piemērojamajiem personas datu aizsardzības pasākumiem varat izlasīt minēto pakalpojumu sniedzēju privātuma politikās. Vairāk informācijas par to, kā tā darbojas, kā arī informāciju par to, kā varat nepiekrist šādu reklāmu rādīšanai vai šādu datu izmantošanai, atradīsiet minēto pakalpojumu sniedzēju sniegtajā informācijā.

 

Kādu informāciju (personas datus) par jums mēs apstrādājam?

Lai gan cenšamies vākt pēc iespējas mazāk informācijas par jums, savas darbības īstenošanai mēs vācam šādu informāciju:

- informācija, kura nepieciešama, lai jums sniegtu mūsu pakalpojumus (sniedzama līgumos, reģistrācijas formā);

- informācija, kuru jūs sniedzat, zvanot mums;

- informācija par jūsu vaļaspriekiem un specifiskām vajadzībām;

- informācija, kas nepieciešama jūsu vecuma un identitātes noteikšanai;

- informācija par jūsu izmantojamo ierīci.

 

Datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Augstāk norādītā informācija tiek apstrādāta šādiem nolūkiem:

- izmitināšanas un citu ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai;

- pēc jūsu lūguma – informācijas sniegšanai saistībā ar pakalpojumu sniegšanu;

- mārketinga mērķiem;

- lai uzzinātu, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, lai varētu tos uzlabot un radīt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus;

- aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā institūcijā;

- citos veidos ar jūsu piekrišanu.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz vienu vai vairākiem likumīgas apstrādes pamatojumiem:

- ar jums noslēgta līguma izpilde (VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts);

- tiesību aktu prasību izpilde (VDAR 6.panta 1.daļas c) punkts);

- mūsu leģitīmās intereses, izņemot gadījumus, kad jūsu privātās intereses ir svarīgākas (VDAR 6.panta 1.daļas f) punkts);

- noteiktos gadījumos – jūsu piekrišana (VDAR 6.panta 1.daļas a) punkts).

Mērķi, kuriem apstrādājam jūsu personas datus uz attiecīga likumīga pamatojuma, kā arī apstrādājamie personas dati precizēti šajā tabulā: 

Mērķis

Likumīgais pamatojums(-i)

Personas dati

Izmitināšanas un citu ar to saistīto pakalpojumu sniegšana           

Ar jums noslēgta līguma izpilde.

Tiesību aktu prasību izpilde.

Mūsu leģitīmās intereses, izņemot gadījumus, kad jūsu privātās intereses ir svarīgākas.

Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, ierašanās un izbraukšanas datumi, bērnu skaits un vecums, kā arī cita informācija, kas var būt nepieciešama pakalpojumu sniegšanas laikā, piemēram, identifikācijas dokumenta informācija, lai varētu pārliecināties par jūsu identitāti, un tml.

Pēc jūsu lūguma – informācijas sniegšana saistībā ar pakalpojumu sniegšanu

Šī informācija jums tiek sniegta tādēļ, ka mums ir leģitīmas intereses sniegt precīzu informāciju par saviem pakalpojumiem, viesnīcas aizpildījumu, papildus sniegtajiem pakalpojumiem u.t.t. 

Lai varētu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem pa tālruni, e-pastu vai citos veidos, varam lūgt jūsu tālruņa numuru, e-pasta adresi vai citu jums ērtu kontaktinformāciju. 

Mārketings

Ar šo mērķi apstrādājam jūsu personas datus, īstenojot savas leģitīmās intereses informēt par saviem pakalpojumiem, pasākumiem, jaunumiem un sniegt citu aktuālo informāciju. 

Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts.

Informācijas vākšana par to, kā cilvēki izmanto mūsu sniegtos interneta pakalpojumus, ar mērķi tos uzlabot un radīt jaunu saturu, produktus un pakalpojumus

Ar šo mērķi apstrādājam jūsu personas datus, īstenojot savas leģitīmās intereses monitorēt savu sniegto pakalpojumu kvalitāti, radīt un uzlabot savu piedāvāto saturu, nodrošināt vietnes drošību.

Jebkāda informācija, kas tiek saglabāta sīkdatnēs.

Aizstāvēt savas intereses tiesā vai citā institūcijā

Tiesību aktu prasību izpilde.

Leģitīmās intereses – aizstāvēties pret izvirzītajām prasībām un pretenzijām.

Atkarībā no izvirzītās prasības vai pretenzijas, ar šo mērķi var tikt apstrādāti visi mūsu rīcībā esošie jūsu personas dati, kas uzskaitīti šajā privātuma politikā. 

Gadījumos, ja nevarēsim balstīties uz kādu no šajā tabulā sniegtajiem likumīgajiem pamatojumiem, mēs lūgsim jūsu piekrišanu, pirms sāksim apstrādāt jūsu personas datus. 

Gadījumos, kad apstrādāsim jūsu personas datus citiem mērķiem nekā norādīts šajā privātuma politikā, mēs jūs par to informēsim ar atsevišķu paziņojumu. 

 

Kam nododam jūsu personas datus?

Mēs varam nodot jūsu personas datus:

- uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus pēc mūsu lūguma;

- bankām/uzņēmumiem, kas palīdz īstenot norēķinu operācijas;

- citiem atbildīgi izvēlētiem biznesa partneriem;

- citām pusēm, ja to pieprasa spēkā esošie likumi vai arī ja tas ir nepieciešams mūsu leģitīmo interešu aizstāvībai.

Uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus pēc mūsu lūguma, patlaban ir šie: IT pakalpojumu sniedzēji UAB “Ateities centras”, maksājumu pakalpojumu sniedzēji UAB “Paysera LT”, auditori un AB “Lietuvos paštas”. Šo uzņēmumu iespējas izmantot jūsu informāciju ir ierobežotas, tās nevar šo informāciju izmantot nekādiem citiem mērķiem kā tikai pakalpojumu sniegšanai mums.

Citas puses, kurām var tikt sniegta mūsu rīcībā esošā informācija par jums, ja tas ir nepieciešams mūsu leģitīmo interešu aizstāvībai, ir valsts varas institūcijas, viesnīcu darbību uzraugošās iestādes, pirmstiesas izmeklēšanas amatpersonas, tiesas un tml. 

 

Kādām valstīm tiek nodoti jūsu personas dati?

Dažreiz mums nākas nodot jūsu personas datus citām valstīm, kurās var būt spēkā zemāka līmeņa datu aizsardzības politika. Šādos gadījumos mēs īstenojam saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu nododamo personas datu drošību. 

Ja nāktos sūtīt jūsu personas datus valstīm, kas ir ārpus Eiropas ekonomiskās zonas robežām, mēs gādātu, lai tiktu piemērots viens no šiem drošības pasākumiem: 

- ar datu saņēmēju parakstīts līgums, kas balstās uz Eiropas Komisijas apstiprinātiem Standarta līgumu nosacījumiem;

- datu sūtīšanas grupas uzņēmumu gadījumā tiek piemēroti Uzņēmumiem saistošie noteikumi;

- datu saņēmējs atrodas valstī, kuru Eiropas Komisija atzinusi par tādu, kas piemēro adekvātus datu aizsardzības standartus;

- atļauja no Datu aizsardzības inspekcijas.

 

Ko darām, lai aizsargātu jūsu informāciju?

Esam ieviesuši saprātīgus un atbilstošus fiziskus un tehniskus pasākumus (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar aizsardzību pret datu apstrādi bez atļaujas vai nelikumīgas datu apstrādes, kā arī pret netīšu datu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu), lai aizsargātu informāciju, kuru vācam satura/pakalpojumu sniegšanas mērķiem. Piekļuve personas datiem ir tikai tiem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem un pilnvarotiem datu apstrādātājiem, kuriem tie nepieciešami amata pienākumu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai. Taču neaizmirstiet, ka lai gan tiek īstenoti pienācīgi pasākumi jūsu informācijas aizsardzībai, neviena vietne, internetā veikta operācija, datorsistēma vai bezvadu sakari nav pilnībā droši. 

 

Cik ilgi uzglabāsim jūsu personas datus?

Jūsu personas datus glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams noteiktā mērķa sasniegšanai. Kad noteiktais mērķis sasniegts, jūsu personas dati tiks dzēsti, izņemot gadījumus, kad tiesību akti mums uzliek par pienākumu glabāt informāciju nodokļu nolūkiem vai arī dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai, taču jebkurā gadījumā datu glabāšanas laiks nebūs ilgāks par 10 gadiem. Pēc šī termiņa beigām dati tiks izdzēsti tā, lai tos nebūtu iespējams atjaunot.

Personas dati parasti tiek uzglabāti šādu laiku: 

Personas dati

Uzglabāšanas laiks

Izmitināšanas un citu ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas laikā sniegtie dati

10 gadi pēc attiecīgā pakalpojuma sniegšanas

Maksājumu dati

10 gadi pēc maksājuma operācijas

Mārketingam izmantojamie personas dati

3 gadi no pēdējās jūsu viesošanās viesu namā vai mūsu vietnē

 

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībā, atkarībā no situācijas ir šādas tiesības:

- zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);

- iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties);

- pieprasīt labot vai ņemot vērā personas datu apstrādes mērķus – papildināt nepilnīgos personas datus (tiesības labot);

- savus datus iznīcināt vai apturēt personas datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) (tiesības uz dzēšanu un tiesības “tikt aizmirstam);

- tiesības pieprasīt, lai personas Datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi, ja ir viens no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot);

- tiesības uz datu pārcelšanu (tiesības pārcelt);

- iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai.

Mēs dosim jums iespēju pienācīgā veidā īstenot šīs savas tiesības. To varat izdarīt, piezvanot uz tālruni +370 698 34380 vai uzrakstot uz e-pasta adresi balticseadunesapartments@gmail.com, vai arī izmantojot norādes, kas dotas mūsu Interneta vietnē. 

Mēs varam nedot jums iespēju īstenot augstāk minētās tiesības, ja likumos paredzētajos gadījumos ir jānodrošina noziegumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un konstatēšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība. 

Jūsu tiesības tiks īstenotas, pirms tam apstiprinot jūsu identitāti klātienē, ar elektronisko parakstu vai arī, ja šīs divas iespējas nav pieejamas, attālinātā veidā, izmantojot tobrīd pieejamos un drošos komunikācijas līdzekļus.

Jūsu tiesības

Ierobežojumi

Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt)

Jums ir tiesības pirms jūsu personas datu apstrādes uzsākšanas saņemt informāciju par datu apstrādi skaidrā, vienkāršā un saprotamā valodā.

Iepazīties ar saviem datiem to apstrādes kārtību (tiesības iepazīties)

Šīs tiesības nozīmē:

- apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus;

- apstrādājamo jūsu personas datu saraksta sniegšanu;

- jūsu datu apstrādes mērķu un tiesiskā pamatojuma sniegšanu;

- apstiprinājumu, vai sūtam datus trešajām valstīm, un ja jā, tad kādus drošības pasākumus īstenojam;

- jūsu personas datu saņemšanas avota norādīšanu;

- datu uzglabāšanas laika norādīšanu;

- citu informāciju, kas paredzēta VDAR 13.pantā.

Pārliecinoties par jūsu identitāti, sniegsim jums augstāk uzskaitīto informāciju, ar nosacījumu, ka tas nepārkāps citu personu tiesības un brīvības.

Pieprasīt labot vai atkarībā no personas datu apstrādes mērķiem papildināt nepilnīgos personas datus (tiesības labot)

Piemēro, ja mūsu rīcībā esošā informācija ir neprecīza vai nav izsmeļoša.

Dzēst savus datus (tiesības “tikt aizmirstam”)

Piemēro, ja:

- mūsu rīcībā esošā informācija vairs nav nepieciešama noteikto mērķu sasniegšanai;

- datus apstrādājam, balstoties uz jūsu piekrišanu un jūs šo piekrišanu atsaucat;

- datus apstrādājam uz leģitīmo interešu pamata, un pēc jūsu pieprasījuma tiek konstatēts, ka jūsu privātās intereses ir svarīgākas;

- informācija ir iegūta nelikumīgā ceļā.

Apturēt savu personas datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu)

Šīs tiesības var tikt īstenotas uz laiku, kamēr mēs analizējam situāciju, t.i.:

- ja jūs apstrīdat informācijas precizitāti;

- ja jūs iebilstat personas datu apstrādei, kad to apstrāde notiek uz leģitīmo interešu pamata;

- mēs izmantojam informāciju nelikumīgi, taču jūs iebilstat tās dzēšanai;

- informācija mums vairs nav vajadzīga, taču jūs pieprasāt to uzglabāt tiesiska strīda dēļ. 

Pieprasīt, lai personas Datu pārzinis ierobežo personas datu apstrādi, ja pastāv viens no likumīgiem pamatojumiem (tiesības ierobežot) 

Jūs varat neļaut mums izmantot savus personas datus tiešā mārketinga mērķiem. 

Tiesības uz datu pārcelšanu

Šīs tiesības var īstenot, ja jūs sniedzat savus datus un mēs tos apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem, balstoties uz jūsu piekrišanu vai ar jums noslēgtu līgumu. 

Iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai

www.ada.lt

 

Sīkdatnes

Jums apmeklējot mūsu interneta vietni, vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kuras būtu pielāgotas tieši jūsu vajadzībām. Tam nepieciešamas sīkdatnes (angl. cookies). Tie ir nelieli informācijas faili, kas tiek glabāti jūsu interneta pārlūkā. Tie palīdz Datu pārzinim atpazīt jūs kā atkārtotu noteiktas interneta vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu apmeklējuma vietnē vēsturi un atbilstoši tai pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt vietnes raitu darbību, ļauj novērot apmeklējumu ilgumu un biežumu interneta vietnē, kā arī vākt statistisko informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, varam pilnveidot savu vietni, padarīt to ērtāku jūsu lietošanai.  

Visa informācija par vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, darbības laiku un izmantotajiem datiem sniegta tabulā zemāk:

Sīkdatnes nosaukums

Apraksts

Izveidošanas brīdis

Darbības laiks

Izmantotie dati

PHPSESSID

Ienākušā lietotāja sesijas identifikators

Ieejot vietnē

Līdz lietotājs iziet

Unikālais identifikators

ac

Privātuma politikas paziņojums

Paziņojuma aizvēršanas brīdī

2 gadi

Unikālais identifikators

“Google+” un “Google Analytics” sīkdatnes:

_ga

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota statistiskās informācijas saglabāšanai.

Pirmo reizi ienākot vietnē

2 gadi

Unikālais identifikators

_gat

Sīkdatne vāc informāciju par lietotāju uzvedību vietnē un tiek izmantota unikālo lietotāju atpazīšanai, piešķirot tiem unikālo identifikatoru (ID).

Ienākot vietnē

8 stundas

Unikālais identifikators

Un citas “Google” izmantojamās sīkdatnes, par kurām informācija atrodama šeit.

Kad izmantojat pārlūku mūsu piedāvātā satura sasniegšanai, varat konfigurēt savu pārlūku tā, lai tiktu pieņemtas visas sīkdatnes, noraidītas visas sīkdatnes vai arī tiktu paziņots, kad sīkdatne tiek sūtīta. Katrs pārlūks ir atšķirīgs, tāpēc ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu iestatījumus, apskatiet pārlūka iestatījumu izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildus sīkdatņu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet vairumā pārlūku esošo vienkāršo procedūru, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai vairāk uzzinātu, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet šo vietni: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Taču neaizmirstiet, ka atsevišķi pakalpojumi var būt radīti tā, lai darbotos tikai ar sīkdatņu palīdzību un tos izslēdzot šos pakalpojumus vai kādu to daļu izmantot vairs nevarēsiet.

Bez Datu pārziņa izmantotajām sīkdatnēm mūsu vietnē ir atļauts arī noteiktām trešajām pusēm iestatīt un sasniegt sīkdatnes jūsu datorā. Tādā gadījumā sīkdatņu izmantošanai tiek piemēroti trešo pušu privātuma noteikumi.

 

Sazinieties ar mums

Ja pamanāt šīs privātuma politikas neatbilstības, drošības caurumus mūsu Interneta vietnē vai jums ir citi jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, vērsieties pie mums kādā no jums ērtākajiem veidiem:

Pasta adrese: UAB "Pavasario namai", Viļņas raj. pašv., Avižieņu nov., Avižieņu ciems, Plukių g. 18-3

Tālrunis: +370 698 34380

E-pasts: balticseadunesapartments@gmail.com

 

Noslēguma nostādnes

Šī privātuma politika tiek pārskatīta ne retāk kā reizi divos gados. Atjaunojot privātuma politiku, informēsim jūs par mūsuprāt būtiskajām izmaiņām, izvietojot paziņojumu Interneta vietnē. Ja tajā ienāksiet vai izmantosiet mūsu piedāvāto saturu un/vai pakalpojumus pēc šāda paziņojuma izvietošanas, uzskatīsim, ka jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas norādītas atjauninājumā.

 

Privātuma politika ir apstiprināta un ir spēkā no 2020.gada 4.jūnija.

Mūsu vietne izmanto sīkdatnes. Noklikšķinot uz pogas "Es piekrītu", jūs apstiprināsit savu piekrišanu mūsu sīkdatņu politikai..   Es piekrītu
MasterCard  Visa
Noteikumi un nosacījumi | Privātuma politika | Kontakti